Patriotyzm jest to postawa pełna szacunku, umiłowanie i oddanie dla własnej ojczyzny oraz szczera chęć poniesienia za nią ofiary. Patriotyzm to także pełna gotowość do obrony własnego kraju, dosłownie w każdej chwili. Patrioci przedkładają cele ważne dla ojczyzny nad swoje własne, a także są gotowi do innych poświęceń dla dobra kraju i w razie potrzeby nawet poświęcenie własnego życia lub zdrowia. Patriotyzmem jest także umiłowanie i przestrzeganie narodowej kultury, tradycji oraz języka. Oparty jest on na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności. Wyróżniamy następujące rodzaje patriotyzmu - patriotyzm narodowy: miłość do własnego kraju - patriotyzm regionalny: przywiązanie do regionu z którego się wywodzimy - patriotyzm lokalny: miłość do miejsca w którym się urodziliśmy lub wychowaliśmy się. Ja w galerii przedstawiam ludzi którzy swój patriotyzm demonstrują publicznie poprzez wytatuowanie sobie narodowych barw na ciele.

-198

Patriotyczne tatuaże - Stany Zjednoczone Ameryki - USA

Dodano 3.01.2017, 21:28, przez tatuator
PLUSY 43037, MINUSY 43235